Zestaw programów

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 138 W KRAKOWIE

Programy wychowania przedszkolnego decyzją dyrektora dopuszczone do użytku od 1.09.2020. Pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.08.2020.

PROGRAM WIODĄCY
1.Pełna nazwa programu: „Nasze Przedszkole-2017.Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”
Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska,
Wydawnictwo:: MAC S.A

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE
1.Pełna nazwa programu: „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
Autor: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Wydawnictwa: WSiP
2.Pełna nazwa programu: „Program edukacji zdrowotnej – program autorski
Autor: Elżbieta Sendera, Renata Kucharska, Agnieszka Wnuk
3.Pełna nazwa programu: „Program pracy logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym – program autorski
Autor: Aneta Gąsior
4.Pełna nazwa programu: „ „Logopedyczny program wspomagania rozwoju mowy” -program autorski
Autor: Anna Buława
5.Pełna nazwa programu: Program preorientacji zawodowej
Autor: Katarzyna Batko, Renata Kucharska
6.Pełna nazwa programu: Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Autor: Magdalena Appel, Ewa Piotrowska

Przedszkolowo.pl logo