Wizja i misja przedszkola

Wizja przedszkola na najbliższe lata: „Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko”.

Misja-jesteśmy po to, aby każdego dnia tworzyć warunki zdrowia i bezpieczeństwa. Pragniemy zaszczepić u dzieci radość z wykonywania ćwiczeń, umożliwić prezentowanie własnych zabaw ruchowych i uświadomić dobroczynny wpływ ruchu dla zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności. Ukształtować odpowiednie postawy i nawyki. Zmierzamy do wychowania dziecka jako świadomego podmiotu działań dla zdrowego i aktywnego stylu życia.

Przedszkolowo.pl logo