O przedszkolu

Przedszkole 138 położone jest w zaciszu osiedla Krowodrza-Górka, w pobliżu parku Krowoderskiego i Wyspiańskiego. Usytuowanie placówki w okolicy węzłów komunikacyjnych (autobusowy i tramwajowy) umożliwia szybki i dogodny dojazd, a przy przedszkolu znajduje się parking.
Przedszkole posiada cztery oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W budynku znajdują się estetycznie i funkcjonalnie wyposażone sale. Placówka posiada salę gimnastyczną,pokój nauczycielski z biblioteką, a także gabinet pedagogiczno-psychologiczno-logopedyczny.
Dodatkowym atutem naszej placówki jest okalający ją pięknie zadbany i zagospodarowany ogród. Znajdują się w nim dwie duże piaskownice, boisko oraz bezpieczny,drewniany sprzęt do zabaw ruchowych. Na terenie ogrodu corocznie odbywają się rodzinne pikniki i konkursy sportowe. Wszystko to zapewnia dzieciom optymalne uwarunkowania do rozwoju oraz zdrową i bezpieczną zabawę.
Działania personelu są skierowane na wspieranie indywidualnego rozwoju psychofizycznego dzieci. Zasada dwupodmiotowości funkcjonująca w placówce zmienia charakter relacji nauczyciel dziecko, dając możliwość poznania siebie we wspólnocie Ja-Ty,Ja-Wy,Ja-To. Zabawy i zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, interesujący, innowacyjny-wyzwalający ciekawość,pozwalają poszukiwać,stawiać różnorodne pytania.
Stymulacja rozwoju wiąże się ściśle z zasadą kreatywności,która jest znacząca w procesie edukacyjnym małych dzieci-tworzenia i kreowania przez dzieci swojego świata. W trakcie działania pozwalamy dzieciom na swobodne skojarzenia, własne odczucia-pozwala im to budować obraz samego siebie i otaczającej je rzeczywistość.
Pracujemy w oparciu o program "Nasze Przedszkole-2017.Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”. Ponadto wykorzystujemy programy wspomagające:
„Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych"
„Program edukacji zdrowotnej", "Program pracy logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym","Logopedyczny program wspomagania rozwoju mowy”," Program preorientacji zawodowej","Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".
Wykfalifikowana kadra naszej placówki stosuje aktywne, niekonwencjonalne metody pracy. Metody twórcze na zajęciach ruchowych: R.Labana, K.Orffa, Kniessów, W.Sherborne. W rozwijaniu procesów poznawczych t.j.mowa, myślenie, wyobraźnia opieramy się o literaturę J.Majchrzakowej, scenariusze M.Kielar-Turskiej. Metody kształcenia pojęć matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym proponowane przez E.Gruszczyk-Kolczyńską.
Prowadzimy działaniadiagnostyczne dotyczące rozwoju indywidualnego dzieci, w celu zapewnienia jak najwcześniej pomocy specjalistycznej. W tym celu współpracujemy z Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym przy ul. Popławskiego w Krakowie.
Oferta zajęć dodatkowych, w których dzieci mogą rozwijać swoje zaintereso-
wania to: j.angielski, religia, rytmika, nauka tańca współczesnego.
W celu osiągnięcia lepszych wynikówz zakresu wychowania podejmujemy szereg działań w tym kierunku. Począwszy od zapisu dziecka do naszej placówki rodzice staja się naszymi partnerami w procesie wychowawczym, organizacyjnym oraz opieki w czasie wycieczek, wyjazdów, imprez w plenerze. Nasze przedszkole posiada bogate tradycje stałych spotkań i imprez okolicznościowych takich jak: Andrzejki, spotkania z Mikołajem, Zabawa Karnawałowa, Jasełka ,Dzień Babci i Dziadka, Dni Rodziny, Dzień Dziecka.
Personel przedszkolagwarantuje dziecku bezpieczeństwo, wspaniałą zabawę,
Stymulację rozwoju, zaspokajanie potrzeb, akceptację, miłość, zrozumienie ,pomoc, a rodzicom opiekę nad dzieckiem, racjonalne żywienie, edukację na dobrym poziomie, wykwalifikowaną kadrę, kontakty z nauczycielami, spójne działania, konsultacje ze specjalistami.
Wprowadzając przedszkolaków w środowisko społeczne organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami organów społeczeństwa.
Dziecko idąc naszego przedszkola czuje się bezpiecznie, gdyż od kilku lat realizujemy wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie program „Żyj bezpiecznie-unikaj zagrożeń”.
Dzieci z naszego przedszkolabiorą udział w różnych konkursach, zdobywają nagrody i wyróżnienia.
Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do 17.00.Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek).Każdym oddziałem opiekują się dwie nauczycielki, a w grupie młodszej dodatkowo pomoc wychowawcza.
Rekrutacja odbywa się każdego roku w miesiącu marcu.
Przedszkolowo.pl logo