Kompetencje kluczowe

W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w projekcie „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
W ramach projektu realizowane jest wsparcie w celu podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej przedszkola w zakresie kompetencji kluczowych dzieci.
Kształtowanie kompetencji w przedszkolu ma wyjątkowy charakter.
Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej –dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.
Spośród 8 kompetencji kluczowych do wsparcia wybraliśmy: kompetencje matematyczne.
W ramach wspomagania zaplanowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć oraz opracowaliśmy projekty edukacyjne w zakresie kształtowania kompetencji matematycznych:
•„Matematyka wokół nas” gr. I
•„Rok cztery pory roku ma, a matematyka dobrze je zna” gr. II
•„Matematyka z Plusikiem” gr. III
•„Matematyka nie jest ani trudna, ani łatwa” gr. IV
Realizację w/w projektów rozpoczęliśmy w miesiącu lutym w czasie codziennej pracy z dziećmi oraz specjalnie zaplanowanych sytuacjach edukacyjnych. Niektóre elementy z projektów staramy się realizować w czasie zdalnej pracy z dziećmi.
Wzbogacono bazę przedszkola w nowe – innowacyjne pomoce i materiały do edukacji matematycznej:
•"Wiatrak matematyczny,
•„Mata drzewo” – zestaw do kodowania,
•„Plansze do kodowania”,
•zestawy Montessori,
•nowe ciekawe zestawy klocków matematycznych i gier dydaktycznych: „Zestaw PUS”, „Logiczne układanki”, „Junior Geostix”, „Szlaczki i rytmy”.
Projekty będziemy kontynuować po wznowieniu pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu oraz w następnym roku szkolnym.
Przedszkolowo.pl logo