Bieżące projekty

"Mamo, Tato wolę wodę!"
Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.
Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, setki tysięcy przedszkolaków, odkryło poprzez zabawę fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.W ramach sześciu dotychczasowych edycji programu, zaangażowaliśmy uczestników do udziału w wielu edukacyjnych projektach, podczas których całe rodziny brały udział w zaskakujących eksperymentach oraz przekonały się, że woda nie musi być nudna. Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

„Owoce i jarzynki to same witaminki”
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców, kształtowanie u dzieci nawyku zdrowego odżywiania. Organizujemy bale, przedstawienia, konkursy, korowody promujące zdrowy styl życia, zajęcia kulinarne, w toku których dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe posiłki.

"Drzewa wokół nas"
Projekt zakłada angażowanie przyrodniczo- ekologicznej aktywności dzieci poprzez działania badawcze i obserwacje, propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci w kontakcie z przyrodą.

„Eko-logiczni”
To projekt ekologiczny, organizowany przez Miasto Kraków, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Główne cele projektu to:
- budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz dzieci przedszkolnych
- upowszechnianie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza i jego ochronie,
- uwrażliwianie na problem stanu wody i środowiska
- rozwijanie zachowań proekologicznych, w tym potrzeby stałego monitoringu jakości powietrza.

„Program profilaktyczny o zdrowym odżywianiu dla przedszkoli”
Projekt ten będzie realizowany na terenie gminy Kraków.
Cele Programu:
- poszerzenie świadomości dzieci, a w szczególności ich rodziców o tym co tak naprawdę jedzą, co te produkty w sobie zawierają
- nauka czytania i analizowania etykiet na produktach
- nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie poprzez odżywianie
- propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin
- zrozumienie potrzeby prawidłowego żywienia
- poznanie i wdrażanie przepisów zawierających zdrowe produkty do codziennej diety
- zastępowanie niezdrowej żywności - zdrowymi (i smacznymi!) produktami.

„Biblioteka przedszkolaka”
Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.
- Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanje książki typograficznej.
- Każda inauguracja to wspólne czytanie książek z dziadkami i babciami przedszkolaków, będące inspiracją do kolejnych twórczych działań.
- Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność minibibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
- Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych, a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.

„Mały Mis w świecie wielkiej literatury”
Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
- wprowadzenie dziecka w świat literatury
- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli
- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego
- promocja przedszkola
- rozwijanie współpracy między nauczycielami.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Organizatorem programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach.
Cele programu:
- popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.
- wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury i jej darów. - zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu.
- uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

„Akademia Aquafresh”
To programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh jest obecna w przedszkolach od 2011 roku.
Celem projektu jest:
Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.
Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

"Czyściochowe Przedszkole"
Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielomw edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.
Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.

Przedszkolowo.pl logo