Bieżące projekty

„Czyste powietrze wokół nas”
Program Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Krakowie.
Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”/b]
Program Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Krakowie.
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja.
Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

"Mamo, Tato wolę wodę!"
Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.
Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, setki tysięcy przedszkolaków, odkryło poprzez zabawę fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.W ramach sześciu dotychczasowych edycji programu, zaangażowaliśmy uczestników do udziału w wielu edukacyjnych projektach, podczas których całe rodziny brały udział w zaskakujących eksperymentach oraz przekonały się, że woda nie musi być nudna. Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

„Owoce i jarzynki to same witaminki”
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców, kształtowanie u dzieci nawyku zdrowego odżywiania. Organizujemy bale, przedstawienia, konkursy, korowody promujące zdrowy styl życia, zajęcia kulinarne, w toku których dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe posiłki.

"Drzewa wokół nas"
Projekt zakłada angażowanie przyrodniczo- ekologicznej aktywności dzieci poprzez działania badawcze i obserwacje, propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci w kontakcie z przyrodą.

„Mały Mis w świecie wielkiej literatury”
Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
- wprowadzenie dziecka w świat literatury
- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli
- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego
- promocja przedszkola
- rozwijanie współpracy między nauczycielami.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Organizatorem programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach.
Cele programu:
- popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.
- wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury i jej darów. - zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu.
- uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
Przedszkolowo.pl logo