1 % dla Przedszkola

„Bogatym jest nie ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”- Jan Paweł II


Drodzy Rodzice!

Dziękujemy serdecznie za wpłatę 1 % na potrzeby naszego przedszkola w roku ubiegłym. Pieniądze z darowizny w kwocie 908,93 zł. zostały przekazane na konto Rady Rodziców.
Za pozyskane środki zakupimy w najbliższym czasie kolorowe ławki na hol, takie same, jakie ostatnio zakupiliśmy do szatni..
Przekazanie 1% podatku na rzecz naszego przedszkola w kolejnym roku przyczyni się do podwyższenia komfortu pobytu Waszych dzieci.

Już dziś zaplanujcie komu przekażecie swój 1% podatku
KRS: 0000052078
Cel szczegółowy: Samorządowe Przedszkole nr 138 w Krakowie


Z poważaniem
Renata Kucharska
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 138 W Krakowie
Przedszkolowo.pl logo